Disclaimer

De website Piratenenprinsessen met uitzondering van eventuele links naar organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Piratenenprinsessen.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren en of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piratenenprinsessen.nl.

De inhoud van deze website is met de grote zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door de Piratenenprinsessen.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Piratenenprinsessen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving toe te passen.