Algemene voorwaarden

Piratenenprinsessen.nl is een webshop in babykleding en kinderkleding en is onderdeel van de winkel Piraten en Prinsessen uit Heemskerk.

Voorwaarden Piratenenprinsessen.nl


Piratenenprinsessen.nl hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Overeenkomst
Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen Piratenenprinsessen.nl) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Levering

Piratenenprinsessen.nl draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Piratenenprinsessen.nl behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijden is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzending
Artikelen worden verzonden via post.nl voor 3,99 euro per zending binnen Nederland. Orders vanaf 29,- worden gratis binnen NL. verzonden. Verzending vindt plaats als de betaling ontvangen is. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per mail aan de klant. Afhankelijk van de grootte van het poststuk zal gekozen worden voor brievenbuspost of pakketpost. 
Piratenenprinsessen.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door post.nl.

Prijzen en minimum orderbedrag
Prijzen op de site van Piratenenprinsessen.nl zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. De prijzen worden vermeld in Euro en zijn exclusief verzendkosten. Voor bestellingen geldt een minimum orderbedrag van 20,- exclusief inpak- en verzendkosten.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Betaling
Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 2 dagen. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Als de betaling ontvangen is worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden. Er wordt hiervan een bevestiging verstuurd per mail.

Annuleren van een bestelling
Een bestelling kan binnen 48 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Graag bericht per e-mail als u afziet van de koop.

Retourzending
Artikelen kunnen retour gezonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. Hiervoor dient u vooraf 
Piratenenprinsessen.nl in te lichten binnen 72 uur na ontvangst van de zending. Vermeld hierbij het bestel-nr. (te vinden op de orderbevestiging die per e-mail is ontvangen). Artikelen worden alleen retour genomen als ze gefrankeerd teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat binnen 14 dagen na ontvangst een aanmelding binnen 72 uur na ontvangst en netjes verpakt. Artikelen dienen voorzien te zijn van aangehechte prijskaartjes en goed verpakt te zijn bijvoorbeeld in stevige envelop of een plastic tasje. Artikelen dienen ongedragen te zijn. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd. Het retouradres is: Piratenenprinsessen.nl tav afd retouren, ordernummer .... Ruysdaelstraat 29, 1961 rm heemskerk.

Afgeprijsde cq uitverkoop artikelen kunnen binnen 14 dagen retour genomen worden, hiervoor ontvangt u een tegoedbon exclusief verzendkosten. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Piratenenprinsessen.nl zal Piratenenprinsessen.nl de kosten dragen voor retourzending.

Garantie
Piratenenprinsessen.nl garandeert dat de kleding heel is. Piratenenprinsessen.nl garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed.

Privacy

Piratenenprinsessen.nl zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Piratenenprinsessen.nl uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Als de klant aangeeft de nieuwsbrief van Piratenenprinsessen.nl te willen ontvangen dan zullen de gegevens voor die doeleinden worden gebruikt. Klanten die een bestelling bij Piratenenprinsessen.nl plaatsen ontvangen automatisch de nieuwsbrief. Afmelden kan via [email protected]

 

Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen per mail aan [email protected]. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen

 

Klachtenafhandeling

Piratenenprinsessen.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt 
Piratenenprinsessen.nl daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden. Algemene voorwaarden Piratenenprinsessen.nl opgesteld juli 2014.